تماس با ما

خدمات لوله و تخلیه چاه زارع

تلفن تماس : ۰۹۱۲۵۳۸۳۳۴۳ ، ۰۹۱۹۵۰۴۸۸۴۸

تلفن های دفتر:

میان آباد شهرک امام حسین ۵۶۵۵۵۲۵۲

میدان نماز تا سر نوری ۵۶۳۵۷۸۸۵

مناطق فعالیت خدمات لوله و تخلیه چاه زارع در اسلامشهر، واوان، چهاردانگه، احمدآباد مستوفی، رباط کریم و تهران می باشد.
خدمات رسانی در اسلامشهر، واوان، چهاردانگه، احمدآباد مستوفی، رباط کریم و تهران

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top